SELECT LANGUAGE

RULES

- отримувати актуальну інформацію про спеціальні пропозиції, знижки і акції (далі по тексту Інформаційні послуги для зареєстрованих користувачів);

- брати участь у спеціальних акціях і отримувати ексклюзивні пропозиції.

- здійснити покупку в будь-якому магазині роздрібної торговельної мережі ТМ COLIN'S.

- пройти процес реєстрації, обов'язково вказавши дійсний номер мобільного телефону, так як ідентифікація Покупця - Учасника Програми лояльності ТМ COLIN'S проходить за номером мобільного телефону.

Бонусні бали нараховуються з першої покупки, при оплаті будь-якого товару, а також на товари зі зниженою ціною, та на які діє акція (якщо це прописано в умовах акції).

 1 бонусний бал – 1 гривня

Як нараховуються бонусні бали

Бонусні бали нараховуються у відсотковому співвідношенні до вартості товару у розрахунковому чеку у наступному порядку:

3% від вартості товару на товар із нової колекції, ціна якого закінчується на «9»

2% від вартості товару на товар зі знижкою, ціна якого закінчується на «5»

1% від вартості товару на товар OUTLET, ціна якого закінчується на «0»

У разі оплати частини вартості товару із використанням бонусних балів, на іншу частину вартості товару, за який було внесено грошові кошти – бонусні бали нараховуються.

У разі використання бонусних балів, на частину вартості товару, яка відповідає сумі таких балів, бали не нараховуються (бали на знижку не нараховуються).

Максимальна кількість бонусних балів, що підлягають нарахуванню за один день не може перевищувати 300 бонусних балів.

Термін дії бонусних балів обмежений. 

Невикористані бонусні бали, підлягають анулюванню 15 січня кожного року в 00:00 годин.

З 16 січня нарахування бонусних балів починається заново, з кожної покупки.

Як використовувати бонусні бали:

-Здійснити оплату вартості товару бонусними балами можна лише після їх нарахування, починаючи з наступної покупки.

-Використати бонусні бали в рахунок оплати вартості товару можна до 70% від вартості суми чеку.

-Для цього до моменту оплати слід повідомити касира скільки балів потрібно використати для оплати вартості товару по чеку.

-Отримати смс з кодом підтвердження.

-Повідомляючи код підтвердження касиру покупець надає згоду на використання

бонусних балів в рахунок покупки.

-Бонусні бали можна збирати або витрачати протягом кожного поточного року.

-Невикористані бонусні бали, підлягають списанню 15 січня кожного року, в 00:00 годин.

-При поверненні товару бонусні бали, що були нараховані на цей товар - анулюються.

-У разі коли покупець використав нараховані бонусні бали і його баланс на бонусному рахунку рівний нулю або недостатньо бонусних балів, то при поверненні товару його баланс може стати від’ємним.В даному випадку розплатитися бонусними балами при черговій покупці можна тільки після накопичення достатньої кількості бонусних балів на бонусному рахунку.

-Бонусні бали, що були використані як оплата за покупку товару, що повертається, не підлягають поверненню на бонусний рахунок.

TMСOLIN’S залишає за собою право вносити зміни до Програми Лояльності, за умови попереднього повідомлення учасників програми. Належним попереднім повідомленням вважатиметься розміщення інформації на сайті ТМ СOLIN’S в день такого розміщення.  Правила Програми лояльності TMCOLIN'S діють безстроково.

Зареєстровані Покупці (Учасники Програми лояльності ТМ COLIN'S) підтверджують згоду на отримання інформації від ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС» про спеціальні пропозиції, про нові товари і рекламні акції, знижки за допомогою мереж електронного зв'язку і шляхом поштового зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS розсилки, e-mail розсилки та інших електронних програм та сайтів) і обробку своїх персональних даних за допомогою збору, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, вилучення, використання, здійснювану з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або без використання таких засобів з метою організації направлення їм спеціальних пропозицій, інформації про нові товари і рекламні акції, обробки їх запитів і звернень.

Зареєстровані Покупці, які підтвердили згоду на отримання інформації від ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС», отримують інформацію за допомогою мереж електронного зв'язку і шляхом поштового зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS розсилки, e-mail розсилки, та інших електронних програм та сайтів) такого змісту:

  1. TMCOLIN'S;

Періодичність направлення інформації визначається ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС».

Зареєстровані Покупці можуть відмовитися від отримання інформації від ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС», зателефонувавши за номером телефону гарячої лінії 0 800 30 53 26 або надіславши поштою листа за адресою: 01023 м. Київ, пл. Спортивна 1А, БЦ «Gulliver», Башта А. Для відмови від отримання інформації необхідно повідомити номер мобільного телефону / адресу e-mail, на який оформлена підписка.

 

• Політика конфіденційності в області персональних даних - локальний нормативний акт Продавця, який регулює відносини між продавцем та суб'єктом персональних даних в області обробки та захисту персональних даних, дотримання прав і свобод кожної людини і права на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю (далі - політика);

• Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних);

• Суб'єкт персональних даних - фізична особа - зареєстрований Покупець, що надає Продавцю свої персональні дані (далі - Покупець);

• Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг , використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

Данна Політика складена відповідно до Конституції України, Законом України  «Про захист персональних даних» , Законом України  «Про захист прав споживачів», а також іншими законами і підзаконними актами, що діють на території України.

 

Приймаючи умови цієї Політики, Покупець висловлює свою згоду на обробку Продавцем персональних даних про нього в цілях, передбачених цією Політикою, а також на передачу зазначених даних третім особам у випадках, перерахованих в цій Політиці.

 

  - Підтверджує, що ознайомлений з умовами цієї Політики, приймає їх в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень.

- Надає Продавцю наступну інформацію, що входить в Персональні дані Покупця:

- Прізвище ім'я по батькові;

- Дата народження;

- Стать;

- Місто проживання;

- Адреса електронної пошти;

- Номер телефону.

- Підтверджує достовірність наданої ним персональної інформації про себе.

- Дає свою згоду Продавцю на обробку будь-яким способом, в тому числі з використанням засобів автоматизації, всіх своїх Персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання , доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних на необмежений термін.

- Дає свою згоду Продавцю на передачу своїх персональних даних організаціям, що здійснюють запис, систематизацію, накопичення, уточнення, зберігання, вилучення, що безпосередньо здійснюють електронну розсилку рекламно-інформаційного характеру на підставі укладеного договору. Відповідальність перед Покупцем за дії зазначених організацій несе Продавець. При передачі персональних даних Покупця третім особам Продавець попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагає від таких третіх осіб дотримання цієї умови.

У разі зазначення неправдивих (неточних, помилкових) відомостей про себе, а також при несвоєчасній зміні застарілих даних Покупець самостійно несе відповідальність за ризик будь-яких негативних наслідків, пов'язаних з такими неправильними відомостями.

Продавець здійснює збір і обробку тільки тих персональних даних Покупця, які необхідні для організації направлення Покупцеві за допомогою SMS-розсилки, e-mail-розсилки рекламної інформації, а саме:

- інформації про новини магазинів і про відкриття нових магазинів в місті проживання Покупця;

- інформації про нові товари;

- інформації про заходи або послуги, конкурси, що проводяться, рекламні акції;

- інформації про акції, знижки та спеціальні пропозиції;

а також для вивчення кон'юнктури ринку, отримання і дослідження статистичних даних про обсяги продажів і якості послуг Продавця, вдосконалення якості послуг та товарів, що надаються Продавцем і здійснення інших видів діяльності в раках законодавства України з обов'язковим виконанням вимог чинного законодавства в галузі персональних даних.

 

Зареєстровані Покупці можуть відмовитися від отримання інформації від ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС», зателефонувавши за номером телефону гарячої лінії 0 800 30 53 26 або надіславши поштою листа за адресою: 01023 м. Київ, пл. Спортивна 1А, БЦ «Gulliver», Башта А. Для відмови від отримання інформації необхідно повідомити номер мобільного телефону / адресу e-mail, на який оформлена підписка.

Розсилки надходять у вигляді електронного листа або у вигляді SMS.

Покупець має право:

- Вносити зміни, доповнення в інформацію про свої персональні дані в разі, якщо персональні дані є застарілими, неточними одним із таких способів:

направивши письмову заяву про внесення змін, доповнень до інформації про свої персональні дані за адресою: 01023 м. Київ, пл. Спортивна 1А, БЦ «Gulliver», Башта А. При цьому, направляючи Продавцю заяву про внесення змін, доповнень до інформації про свої Персональні дані Покупець підтверджує достовірність відомостей, зазначених у заяві.

- За запитом отримувати від ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС» інформацію, що стосується обробки його персональних даних в порядку, встановленому законом.

- Відмовитися від підписки на отримання повідомлень. Відмова від підписки автоматично тягне за собою відкликання своєї згоди на використання Персональних даних. Персональні дані Покупця видаляються з Бази Покупців.

Права і обов'язки Продавця:

- Продавець забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг персональних даних Покупців з використанням баз даних, що знаходяться на території України.

- Продавець має право залучати треті особи для виконання дій або надання послуг від його імені, включаючи, але не обмежуючись, адміністрування Сайту, надсилання Покупцеві інформації рекламного та / або іншого характеру про продукцію, послуги або заходи, що може потребувати передачі наданих Покупцем Персональних даних.

- Продавець залишає за собою право доповнювати або іншим чином оновлювати дану Політику в будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Політики на Сайті. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення. Покупець висловлює свою згоду на такі зміни, доповнення або оновлення. Покупець зобов'язується знайомитися з цією Політикою, щоб знати, яким чином захищаються Персональні дані.

Персональні дані, отримані Продавцем зберігаються відповідно до вимог законодавства України на умовах конфіденційності.

Відносини між Покупцем і Продавцем, що виникають у зв'язку із застосуванням даної Політики, а також питання, не врегульовані даною Політикою, регулюються чинним законодавством України.

Данна Політика є загальнодоступною. Загальнодоступність цієї Політики забезпечується публікацією на Сайті.

Контроль виконання вимог даної Політики здійснюється особами, відповідальними за організацію обробки персональних даних Продавця, а також за безпеку персональних даних.